آشپزی با دیدن پارچه جیر داکرون غذایش سوخت

ابریشم نه تنها در زمینه نساجی بلکه در کاربردهای غیر نساجی نیز به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است که از پروتئین فیبری داخلی به نام فیبروئین و پروتئین جهانی بیرونی به نام سریسین تشکیل شده است.
به دلیل تفاوت های بزرگ  آن با پارچه جیر مانند ظاهر، حلالیت، ترکیب اسید آمینه و مقدار گروه های واکنشی، فیبروئین ابریشم و سریسین معمولاً باید قبل از فرآیند بعدی جدا شوند.
سریسین باقیمانده ممکن است بر وزن مولکولی، ساختار، مورفولوژی و خواص فیبروئین ابریشم تأثیر بگذارد، به طوری که صمغ زدایی ابریشم نه تنها در زمینه نساجی بلکه در کاربردهای غیر نساجی نیز مهم و ضروری است.
ابریشم یکی از بهترین الیاف ها برای دوخت پارچه کاپشن می باشد. فرآیندهای سنتی صمغ زدایی منسوجات، از جمله صابون، قلیایی یا هر دو، می تواند مشکلاتی مانند آسیب زیست محیطی، استفاده زیاد از آب و انرژی و آسیب به فیبروئین ابریشم را به همراه داشته باشد.
پارچه
بنابراین، این بررسی با هدف ارائه یک کار سیستماتیک بر روی فرآیندهای صمغ زدایی دوستدار محیط زیست و سبز ابریشم خام، از جمله هنر فرآیند صمغ زدایی سبز، ارزیابی کمی و کیفی، تأثیر صمغ زدایی بر وزن مولکولی، ساختار، مورفولوژی و خواص ابریشم است.
پیش‌بینی می‌شود که انتخاب منطقی و طراحی فرآیند صمغ‌گیری سبز و سازگار با محیط‌زیست نه تنها برای کاربردهای نساجی بلکه برای کاربردهای غیر نساجی نیز بسیار مهم و معنادار است.
پارچه شمعی یکی از انواع پارچه هایی است که در بازار با پارچه ابریشمی رقابت دارد.

ابریشم مانند پارچه داکرون عمدتاً از دو نوع پروتئین تشکیل شده است، پروتئین فیبری نامحلول درونی که معمولاً فیبروئین نامیده می شود و پروتئین جهانی آبدوست خارجی به نام سریسین. به دلیل تفاوت های بزرگ مانند شکل ظاهری، حلالیت، ترکیب اسید آمینه و مقدار گروه های واکنشی، فیبروئین ابریشم و سریسین معمولاً باید قبل از پردازش بیشتر از هم جدا شوند.

 • منابع:
  1. Recent Advances in Environmentally Friendly and Green Degumming Processes 
 • تبلیغات: 
  1. معرفی چند ایده خلاقانه برای تبلیغات!
  2. با این روش ها یک فرد شاد در جامعه باشید
  3. راه هایی که شما را به ثروت نزدیکتر می کند
  4. عهد نامه ی ترکمن چای با چه خودکاری امضا شد؟